Algemene voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden opgenomen in De Nieuwe Regeling 2011 (DNR), rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur. Deze zijn opgesteld door de BNA en NLIngenieurs. Deze kunt u hier downloaden als pdf. Desgevraagd kunnen wij u ook een kopie per e-mail of post toezenden.