Omgevingsvergunning

Wanneer u iets wilt verbouwen aan uw woning, heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Te denken valt bijvoorbeeld aan het plaatsen van een dakkapel of een aanbouw. Ook wanneer u een bouwwerk wilt plaatsen op het terrein, zoals zoals een schuur of garage heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Voor veel mensen zorgt het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een hoop rompslomp. Tekeningen en andere gegevens moeten op de correcte manier aangeleverd worden. De juiste vinkjes moeten aangevinkt worden, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en ga zo maar door.

Potters Ontwerpen verzorgt al jaren allerhande vergunningsaanvragen voor bedrijven en particulieren omtrent gebruiksvergunningen, sloopvergunningen en bouwvergunningen. Wij zorgen voor de juiste stukken zodat de aanvraag vlot behandeld kan worden. Ook de indiening zelf verzorgen wij voor u, zodat u geen zorgen heeft.