Holy Kitchen

De iconische (voormalige) bibliotheek van Zeewolde, ontworpen door Koen van Velsen, staat te boek als een ‘jong monument’. Na het verlaten van de bibliotheek als enige huurder, is gebleken dat het gebouw voor single tenant moeilijk verhuurbaar is.

Ons onderzoek richt zich op de mogelijkheden om het gebouw in te zetten als multi tenant verzamelgebouw. Onderzocht wordt hoe meerdere openbare functies gecombineerd kunnen worden met commerciële bedrijvigheid.