Bestektekeningen en contractstukken

Wanneer u een ontwerp wilt aanbesteden en laten uitvoeren, zijn goede bestekstukken essentieel. Goede bestektekeningen zorgen ervoor dat er eenduidig geoffreerd wordt. Ze vormen de basis voor heldere afspraken en zorgen voor een juiste uitvoering van het ontwerp. Goede bestektekeningen voorkomen latere discussies over prijzen en de wijze van uitvoering en afwerking.

Potters Ontwerpen heeft jarenlange ervaring in het maken van goede bestektekeningen op basis van ontwerpschetsen. Na de prijsonderhandelingen met uitvoerende partijen, zoals aannemers of interieurbouwers, worden de tekeningen en andere bestekstukken aangepast tot definitieve contractstukken. Wij verzorgen allerhande bestektekeningen, contracttekeningen en bouwvoorbereidingstekeningen, voor zowel interieur- als bouwprojecten.