Bouwbegeleiding

Een goed ontwerp is pas geslaagd wanneer het goed is uitgevoerd. Een goede voorbereiding van de uitvoering en bouwbegeleiding zijn dus essentieel voor elk bouwwerk. Om dit te garanderen kunnen wij optreden als opzichter op de bouw namens de opdrachtgever.

Wij controleren de voorgang van het werk en of gemaakte afspraken worden nagekomen. Aan de hand van de planning sturen we indien nodig bij. Daarnaast beoordelen we of de uitvoering van het werk de juiste kwaliteit heeft. Als eindcontrole kunnen wij ook de oplevering keuren.