Herbestemming

Een gebouw kan naast een ‘stapel stenen’ ook een investering met een eigen karakter zijn, gevormd door historie, omgeving en context. Bij herbestemming of herontwikkeling zoeken we naar manieren om een bestaand gebouw nieuw leven in te blazen en te behouden voor de toekomst. En dat bij voorkeur op een zo rendabel mogelijke manier.

In de praktijk is herbestemming vaak een uitdagende puzzel. Er moet onderzocht worden of uw wensen zijn in te passen in het gebouw en op welke wijze dit het beste kan. Welke kwaliteiten van het gebouw zijn opnieuw in te zetten en welke elementen moeten aangepast worden?

Vaak verlangt de gemeente ook dat er na verbouwing aan de vigerende bouwregelgeving wordt voldaan. Dit kunnen bijvoorbeeld eisen zijn met betrekking tot brandveiligheid, vluchten of installaties. Ook hierin kunnen wij een adviserende rol spelen.